Bewerking door Thomas Goorden

Super bewerking van ons schilderij “L’Ascensione Di Cornello” door Thomas Goorden en voorzien van een gebed.

L’Ascensione Di Cornello olieverf op doek

[Keer u in de richting van de zon
en zeg luidop de volgende woorden:]

In de naam van Cornello-ter-hemel-gegaan
het gespook der gesneuvelden
bij de slag van de Oosterweel
de inwoners van Zonnedorp
en onze kippeneieren

In de naam van de honderden wetenschappers
van EFSA die ons
de enige echte betrouwbare
actuele referentiedosis gaven

In de naam van de onverschrikbare krijgers
van de Raad van State
die bij dag en dauw klaarstaan
om ons te verdedigen
tegen onze eigen overheid

In de naam van journalisten die
“truth to power” durven schrijven
en zij die er over dromen

In de naam van advocaten
die de wetgeving niet als
een collectieve grap beschouwen

Breng ons voor het nieuwe jaar
de waarheid in het licht (2x)

Bespaar ons van verdere propaganda
op VRT NWS of elders

Ransel de pseudo-wetenschappers
uit onze tempel
uit onze onderzoekscommissie
en geef ons bodemnormen
die echt veilig zijn

Geef De Kat heel alsjeblieft
tijd om zijn boek te schrijven
en misschien een stil, veilig plekje
en mooie recensies
en een nog veel betere verkoop

Laat onze professoren toxicologie
hun moed en reputatie bewaren

Geef de baronnen van Lantis
de genade van de inkeer
en verlossing van het juk
van jarenlang liegen en bedriegen

Laat ze hun prijs betalen
moe Boemel en zijn trawanten
geen wreedheid
maar boetedoening en verlossing

Bescherm ons, oh goden van de natuurlijke wereld,
voor de donkere alchemisten van 3M
en hun donkere moleculen
laat enkel dat wat natuurlijk is voor altijd zijn

Vrijwaar ons immuniteitssysteem
dat we zo hard nodig hebben
en bescherm onze vruchtbaarheid
alsook dat van onze kinderen
en kleinkinderen en kleinkleinkinderen
tegen het wrede heden
en het winstbejag der kortzichtigen

Zalf de harten van de klokkenluiders
geef hen de moed, de eer en de mogelijkheid
om de waarheid te spreken
in het warme, warme licht

Geef ons onze burgerbewegingen terug
zoals ze ooit waren
bezorgd, dapper en strijdvaardig
en nooit bereid om recht te praten
dat wat te krom voor woorden is

Saneer heel Oosterweel
en laat 3M betalen (3x)

In de naam van de toekomst
wars van hoop of pessimisme

In de naam van de moed in onze harten

Amen.

Laat een reactie achter