Het Charter van Kortenberg

Op 27 september 1312 werd in de abdij van Kortenberg het gelijknamige charter ondertekend. Dit charter was een revolutionair charter dat de macht van de machthebbers beperkte ten voordele van de steden. Bovendien was het van toepassing voor iedereen, voor rijk en arm, voor riken ende armen.

foto: Felixarchief Antwerpen

Het was de eerste constitutionele wet van Europa en we kunnen het dus beschouwen als de Brabantse grondwet. Het charter lag onder meer aan de basis van de Raad van Brabant, en stelde daarnaast dat belastingen redelijk moesten zijn, en beloofde eerlijke rechtspraak aan rijk en arm. Bovendien gaf het charter via de weerstandsclausule het recht aan in eerste instantie de steden om in verzet te komen tegen beleid van de machthebber die inging tegen de bepalingen van het charter. In latere charters die gebaseerd zijn op het charter van Kortenberg zou dat recht uitgebreid worden naar de Brabanders zelf.

De Britten claimen vrijheden met hun Magna Carta. Echter dat charter was enkel van toepassing op de happy few, op de toenmalige 1%. Het charter van Kortenberg was het eerste charter dat verregaande vrijheden gaf aan iedereen. Het zette de standaard voor een explosie aan vrijheden die in de volgende eeuwen door de bevolking werden afgedwongen en was een baken van de verlichting eeuwen voor de filosofische verlichting van de 18de eeuw.

Ter ere van het Charter, een charter dat helaas veel te weinig gekend is wij vermoeden omdat het niet in het Vlaamse fabeltje past, brengen we een T-shirt uit. Op deze T-shirt vinden we elementen terug die je op het originele Antwerpse exemplaar, dat nog steeds bewaard wordt in het Antwerpse stadsarchief, kan vinden. Elementen zoals de vis en de spellingswijze Cortemberghe. Het charter van Kortenberg is van enorme historische waarde omdat het de eerste keer was dat de macht van de Hertog verschoof naar de steden en later naar de burgers.

Het t-shirt kan u samen met al onze andere t-shirts, kledij en alle andere items vinden in onze online shop

Als u meer te weten wil komen over het Charter van Kortenberg en wat de rol van iets banaals als nierstenen zijn in de totstandkoming van het charter kan u daar alles over vinden in een podcast van Brasserie Brabant, een programma van de Brabantse Radio en kleurentelevisie.

Laat een reactie achter